Takuya Ishida


Film Credits

(2014)
as Kimu
(2013)
as
(2011)
as Toshio Akutsu
(2009)
as Mitsuru Ashiya
(2009)
as
(2009)
as Taiyo Hamanaka
(2008)
as Masao Kigawa
(2008)
as
(2008)
as Shu Karasawa
(2008)
as Shinji Akutsu
(2008)
as Tsubasa Sato
(2007)
as Yusuke Saito
(2006)
as
(2006)
as You Nishiwaki
(2006)
as
(2006)
as Chiaki Mamiya (voice)