Fumihiko Tachiki


Film Credits

(2017)
as Hanabishi
(2016)
as Vodka (voice)
(2016)
as Akainu (voice)
(2016)
as Vodka
(2015)
as Akainu
(2013)
as Ryuuji
(2012)
as Sakazuki
(2012)
as Gaia Memory (voice)
(2012)
as Gendo Ikari
(2011)
as Gaia Memory (voice)
(2010)
as Gaia Memory / Kamen Rider Core (voice)
(2009)
as Vodka (voice)
(2008)
as Kenpachi Zaraki
(2007)
as Kenpachi Zaraki
(2007)
as Gendo Ikari
(2006)
as Fukushima sensei (voice)
(2006)
as Kenpachi Zaraki
(2006)
as Kuroiso (voice)
(2005)
as Kenpachi Zaraki (voice)
(2003)
as Narration
(2003)
as Tank
(1999)
as Nicholai
(1998)
as Gendou Ikari
(1997)
as Gendou Ikari (voice)
(1997)
as Ryoubaninn De Niro
(1997)
as Gendou Ikari (voice)
(1995)
as Mimizu (voice)
(1993)
as Buchiyama (voice)
(1992)
as
(1992)
as Handawara
(1987)
as
(1986)
as Reporter A