Dead or Alive

Dead or Alive (1999)

A daring exercise in ultra-violent extremes.

Ryūichi and his small gang of Triad vie for control of the Japanese underworld in a crime-ridden Shinjuku quarter while Detective Jojima tries to bring it down.

star 6.3 6.7 49 49/100
 • Release Date: 1999-11-27
 • Runtime: 1h 45min
 • Director: Takashi Miike

Where to Watch Dead or Alive Online

No streaming options found.

Follow us on Facebook to see when Dead or Alive becomes available for online streaming.

Cast

 • Riki Takeuchi

  Ryuuichi

 • Show Aikawa

  Det. Jojima

 • Renji Ishibashi

  Aoki

 • Hitoshi Ozawa

  Satake

 • Shingo Tsurumi

  Chen

 • Kaoru Sugita

  Mrs. Jojima

 • Dankan

  Tanaka

 • Michisuke Kashiwaya

  Toji

 • Ren Osugi

  Yan

 • Tokitoshi Shiota

  Sakurai

 • Susumu Terajima

  Inoue

 • Kaei Okina

  Immortal Chef

 • Tomorowo Taguchi

  Afro Thug

 • Hirotaro Honda

  Corrupt Detective

 • Yoshiyuki Yamaguchi

  Hitoshi Hoshiyama

 • Mizuho Koga

  Mariko

 • Sei Hiraizumi

  Police Chief

 • Manzō Shinra

  Addict

 • Shū Ehara

  Rapist in Restroom

 • Kazuki Kitamura

  Mysterious Dancing Man

 • Ryushi Mizukami

  Yakuza (uncredited)

 • Kyosuke Yabe

  Yakuza (uncredited)

Trailer

Related Movies